รายละเอียดการส่งสินค้า

  • สินค้าจะถูกส่งต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์สลิปหลักฐานการชำระเงิน
  • สินค้าจะถูกส่งภายใน 24 ชม. หลังจากที่เราได้รับรายละเอียดครบถ้วน
  • สินค้าถูกส่งโดย Kerry Express และ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (แล้วแต่พื้นที่)
  • ลูกค้าสามารถขอ Tracking number เพื่อติดตามสถานนะการขนส่งได้ตามช่องทางดังนี้
    • Line : @sgethai
    • Call center : 086-199-8958
    • Facebook Page : https://www.facebook.com/sgethai2016/

โปรดกรอกรายละเอียดผู้รับสินค้า