News

Home/News

เทรนด์ธุรกิจปี 2020 บุกตลาด E-Commerce

ฮาวทูบุกตลาด E-Commerce กับ เทรนด์ธุรกิจปี 2020        เทรนด์ธุรกิจปี 2020 นั้น ยังคงเป็นยุคของธุรกิจออนไลน์ หรือ E-Commerce ที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วถึง [...]

เปิดตัวทางเลือกใหม่ให้ SME ด้วยเทคโนโลยีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มผลไม้และสมุนไพร

ทางเลือกใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้และสมุนไพรที่ต้องการคงรสชาติความสดใหม่ และยืดอายุสินค้า ด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบ SME และ OTOP ที่ต้องการรักษาคุณค่าทางอาหาร รสชาติ สีสันของผลไม้ หรือสมุนไพรที่นำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มออกมาวางจำหน่าย ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ สมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตแบบพาสเจอไรซ์ที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ไม่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร [...]

ความสำคัญของการ พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) กับ การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ

ความสำคัญของการ พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) กับ การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ   การพาสเจอร์ไรซ์ เป็นวิธีการถนอมอาหาร/เครื่องดื่ม ในกรณีนี้คือ เครื่องดื่มสุขภาพแบบชั่วคราววิธีหนึ่งที่ได้ประสิทธิภาพที่ดี โดยใช้ความร้อนประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ กล่าวคือ จะทำให้เครื่องดื่มสุขภาพเน่าเสียได้ช้าลง [...]

พาไปดู!! เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่กำลังมาแรง

1.โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่ มีการประมาณการว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 86, 648 ล้านบาทโดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืชซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่วเห็ดและสาหร่ายรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่วตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์มีมูลค่าประมาณ 6, 321 ล้านบาทและยังคาดการณ์ว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 จะมีมูลค่าประมาณ 88, 731 ล้านบาทหรือมีอัตราการขยายตัว 2. [...]

มลพิษจากอาหารเหลือ

เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า สถานการณ์อาหารโลกในภาพรวมยังมีประชากรในบางประเทศอดอยาก หรือกล่าวได้ว่ามีประชากรของโลกกว่า 800 ล้านคน ที่ยังประสบภาวะการขาดแคลนอาหาร ไม่มีอาหารกิน หรือกระทั่งอดตายอยู่ในบางภูมิภาคของโลกทั้ง ๆ ที่มีข้อมูลบ่งชี้เช่นกันว่า ทุกๆ ปีจะมีอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) หรืออาหารถูกปล่อยให้เน่าเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ประมาณ 1 [...]

กระแส ลดใช้หลอดพลาสติก แจ้งเกิด..หลอดไม้ไผ่ ฝีมือคนไทย

จากรายงานข้อมูลขยะชายหาดปี 2016 จาก 112 ประเทศทั่วโลก ของ The Ocean Conservancy พบว่าประเทศไทยมี หลอดพลาสติกเป็นขยะที่ถูกพบมากที่สุดเป็นอันดับสอง เป็นรองเพียงแค่ขวดพลาสติกเท่านั้น และปัญหาของสัตว์ทะเล ที่ตายเพราะการกินหลอดพลาสติกเข้าไป ยิ่งทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจ ปัญหาของหลอดพลาสติกมากขึ้น  [...]

ภาชนะทำจากแป้งทดแทนพลาสติกเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ผลิตภาชนะลดปริมาณขยะพลาสติกลดโลกร้อน

ภาชนะทำจากแป้งทดแทนพลาสติกเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ผลิตภาชนะลดปริมาณขยะพลาสติกลดโลกร้อน           นักวิจัย มก.ประสบผลสำเร็จผลิตพลาสติกจากพืชเศรษฐกิจไทย เช่น ข้าวโพด ข้าวเจ้า มันสำปะหลัง ค้นพบวิธีเปลี่ยนแป้งเป็นพลาสติก ผลิตบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารได้หลายชนิด ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ [...]

ภาชนะทางเลือกใหม่ กิน-ดื่มได้อย่างปลอดภัยจากวัสดุธรรมชาติ

  ภาชนะทางเลือกใหม่ กิน-ดื่มได้อย่างปลอดภัยจากวัสดุธรรมชาติ           ภาชนะ ในปัจจุบันที่เราเอาไว้ใส่อาหารนั้นส่วนใหญ่จะทำมาจากพลาสติกหรือกล่องโฟมใช่ไหมครับ หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วจากภาชนะก็กลายเป็นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากย่อยสลายได้ช้า บวกกับการทิ้งอย่างไม่เป็นที่เป็นทาง จึงตามมาด้วยปัญหามากมายทั้งแต่คนและสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากกระบวนการกำจัดผลิตภัณฑ์จำพวกพลาสติกและโฟม [...]

การทำแห้งแบบ แช่เยือกแข็ง (Freeze Dry)

       การเก็บรักษาอาหารไว้ด้วยความเย็นเป็นหนึ่งในกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ให้นานขึ้นโดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ ซึ่งในอุตสาหกรรมอาหารมีวิธีการเก็บรักษาด้วยความเย็นหลากหลายรูปแบบ โดยมีค่าใช้จ่ายและราคาที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของชนิดการเก็บรักษา หนึ่งในวิธีการเก็บรักษาอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ การทำแห้งแบบ แช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) และวิธีการเก็บรักษานี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยความสามารถในการรักษารูปร่าง รสชาติ คุณค่าทางอาหารเพื่อให้สินค้าสามารถเก็บได้นานนับปี [...]

“สปริงกรีนอีโวลูชั่น” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว GE Black Series

         20 ส.ค. 62 “สปริงกรีนอีโวลูชั่น” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว GE Black Seriesถูกพัฒนามาจากตู้อบลมร้อน รุ่นGE ที่ขายดีในปัจจุบัน ที่มีขนาดใหญ่ และราคาระดับอุตสาหกรรม [...]

Load More Posts