ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน คลองซับรัง  ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นำเอาตู้อบลมร้อนไปใช้ในครัวเรือนหรืออาจใช้สร้างรายได้ในชุมชน เป็นการอบแห้งแทนการตากแดดและยังสามารถไร้ความชื้นของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับอุณหภูมิความร้อนและเวลาในการอบได้อย่างง่ายดายใช้งานไม่ยาก