fbpx
 • เครื่องซีลถุงแบบสายพาน เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับ ธุรกิจ SME ที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก หรือ ผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมดังนั้นจึงสามารถ ใช้ งานได้อย่างกว้างขวาง เครื่องซีลถุงแบบสายพาน รุ่นนี้ สามารถพิมพ์ตัวเลข วันผลิต และ หมดอายุ ไปพร้อมกับการซีล
  • รองรับการซีลวัสดุ ทุกชนิด ทั้งแห้งและเปียก
  • รองรับการใช้งานกับถุงทุกชนิด ใช้ได้กับความหนาทุกแบบ
  • สามารถปรับ ความร้อนที่ต้องการซีล ได้ถึง สูงสุดถึง 300 องศา
  • ซีลทนทานกว่าด้วยแถบซีลหนา 10 มิลลิเมตร
  • รองรับการทำงานหนักและต่อเนื่อง ด้วยพัดลมระบายความร้อน
  • รองรับถุงหน้ากว้างได้ไม่จำกัด
 • เครื่องซีลสายพาน เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับ ธุรกิจ SME ที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก หรือ ผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมดังนั้นจึงสามารถ ใช้ งานได้อย่างกว้างขวาง เครื่องซีลรุ่นนี้ สามารถพิมพ์ตัวเลข วันผลิต และ หมดอายุ ไปพร้อมกับการซีล
  • รองรับการซีลวัสดุ ทุกชนิด ทั้งแห้งและเปียก
  • รองรับการใช้งานกับถุงทุกชนิด ใช้ได้กับความหนาทุกแบบ
  • สามารถปรับ ความร้อนที่ต้องการซีล ได้ถึง สูงสุดถึง 400 องศา
  • ซีลทนทานกว่าด้วยแถบซีลหนา 10 มิลลิเมตร
  • รองรับการทำงานหนักและต่อเนื่อง ด้วยพัดลมระบายความร้อน
  • รองรับถุงหน้ากว้างได้ไม่จำกัด