เครื่องนวดแป้ง ทรงพลังสุดๆ กับมอเตอร์กำลังสูง ผสานกับชุดส่งกำลังที่ใช้การทำงานร่วมกันของ สายพานและเฟืองเกียร์ ส่งผลให้เครื่องทำงานนิ่มนวลและมีกำลังสูงเพียงพอในการตีแป้งที่หนักได้ถึง 25 kg(รุ่นใหญ่สุด) 
  • ปรับระดับความเร็วมอเตอร์ได้ 2 ระดับ 
  • ติดตั้งลูกล้อ ประคองให้เครื่องมั่นคงขณะทำงาน 
  • ตะแกรงหน้าถูกติดตั้งเพิ่มเพื่อความปลอดภัย
  • พิเศษกว่า ระบบส่งกำลังถึง 2 เท่า ทั้งหม้อ และ มอเตอร์หมุนสวนทิศกัน เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ชุดส่งกำลัง ใช้การทำงานร่วมกันของพูเล่ย์ และ เฟืองเกียร์ ส่งผลให้เครื่องทรงพลังและทำงานนุ่มนวล
  • มีปุ่ม หยุดฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด