เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ PAS-50 กับ  PAS-100 เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และแบคทีเรียบางชนิด ด้วยอุณหภูมิความร้อน ไม่เกิน 100 องศา โดยไม่ผ่านความร้อนโดยตรง ทำให้คงคุณประโยชน์และรสชาติได้มากกว่าการผ่านความร้อนโดยตรง อีกทั้งยังยืดอายุได้มากขึ้น รองรับการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ทำให้ง่ายต่อใช้งาน

 • วัสดุแข็งแรงผลิตจากสแตนเลส
 • สามารถปรับระยะเวลาและอุณหภูมิการพาสเจอร์ไรซ์ อัตโนมัติ
 • สามารถปรับระยะเวลาหัวปั่นผสมอย่างอัตโนมัติ
 • สามารถปรับกำลังไฟได้ 3 ระดับ
 • มีระบบรักษาระดับน้ำ และหัวระบายไอน้ำ
 • หัวก๊อกสำหรับถ่ายเทน้ำหลังการพาสเจอร์ไรซ์
 • วาล์วสำหรับนำน้ำจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่อง
 • สามารถพาสเจอร์ไรซ์ นม น้ำผลไม้ ซอสต่างๆ

 • วัสดุแข็งแรงผลิตจากสแตนเลส
 • สามารถปรับระยะเวลาและอุณหภูมิการพาสเจอร์ไรซ์ อัตโนมัติ
 • สามารถปรับระยะเวลาหัวปั่นผสมอย่างอัตโนมัติ
 • สามารถปรับกำลังไฟได้ 3 ระดับ
 • มีระบบรักษาระดับน้ำ และหัวระบายไอน้ำ
 • หัวก๊อกสำหรับถ่ายเทน้ำหลังการพาสเจอร์ไรซ์
 • วาล์วสำหรับนำน้ำจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่อง
 • สามารถพาสเจอร์ไรซ์ นม น้ำผลไม้ ซอสต่างๆ