fbpx
  • เตาย่างไฟฟ้า  คุ้มค่าต่อการใช้งาน ฮีตเตอร์ผลิตจาก สแตนเลสรมดำ อุณภูมิคงที่ ไรควัน และทนทาน แม้โดนน้ำหรือน้ำมันจากอาหาร อีกทั้งยังสามารถทำความร้อนได้ถึง 750 องศา มาพร้อมระบบระบายความร้อน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง  ต้องเตาย่างไฟฟ้า รุ่น อเนกประสงค์ GM-IE  เท่านั้น
    • ใช้งานไม่ยุ่งยาก รองรับไฟบ้านและร้านอาหารทั่วไประบบไฟ 3 เฟส
    • ฮีตเตอร์สามารถทำความร้อนได้ถึง 750 องศา
    • ทนทาน ต่อการใช้งาน
    • อุปกรณ์ทุกชิ้น ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ 
    • สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี
  • เตาปิ้งย่าง  2 in 1 ได้ทั้งปิ้งย่าง และ BBQ ในเวลาเดียวกัน ทำได้หลากหลายเมนู เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์ ตอบสนองความต้องการของผู้รักการกิน อย่างมาก  อีกทั้งยังสามารถทำความร้อนได้ถึง 260 องศา มาพร้อมระบบหมุนไม้ BBQ อัตโนมัติ ด้วยเตาปิ้งย่าง รุ่น GM-H 
    • ใช้งานไม่ยุ่งยาก รองรับไฟบ้านและร้านอาหารทั่วไป
    • ฮีตเตอร์สามารถทำความร้อนได้ถึง 260 องศา
    • 2 in 1 ได้ทั้งปิ้งย่าง และ BBQ ในเวลาเดียวกัน
    • อุปกรณ์ทุกชิ้น ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ 
    • สินค้ามีการรับประกัน 1  ปี