7 ขั้นตอนในการปลูกเมล็ดทุเรียน

โดย สเกทัย

1. การเพาะเมล็ดทุเรียนภายนอก

2. รอช่วงที่ร้อนที่สุดและฝนตกที่สุดของปีเพื่อเพาะเมล็ด

3. ปลูกต้นทุเรียนในบริเวณที่มีร่มเงาเต็มที่

 4. วัดระดับ พีเอชของดินก่อนปลูก

5. ขุดหลุมสูง 1.5 ฟุต (46 ซม.) แล้วผสมดินกับปุ๋ยหมัก

6. วางเมล็ดโดยตรงจากผลไม้บนดิน

7.กำจัดวัชพืชรอบๆ ต้นทุเรียนวันละครั้ง