ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนใช้ – หลังใช้มีอะไรบ้าง?

  • เปิดพัดลมทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อให้เครื่องซีลระบายความร้อนได้ดี
  • ไม่ควรปรับความร้อนของแถบซีลสูงเกินไป เพราะจะทำให้ถุงละลายติดแถบซีล
  • ในการเปลี่ยนแถบซีล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แนะนำให้ศึกษา สอบถาม ผู้ผลิตให้ดีก่อน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องหลุดประกันได้
  • ห้ามให้เครื่องซีลสายพานโดนน้ำเป็นอันขาด