ควรแช่แข็งเนื้อสัตว์ก่อนบดหรือไม่ ?

การแช่แข็งเนื้อจะช่วยให้เนื้อคงรูปได้ดีขึ้น และคงความแน่นเพื่อให้ผ่านเครื่องบดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเริ่มด้วยเนื้อสัตว์กึ่งแช่แข็งจะดีกว่าในแง่ของความปลอดภัยด้านอาหาร