ความร้อนได้สูงสุดกี่องศา ?

– แต่ละรุ่นจะตั้งความร้อนได้ไม่เท่ากัน โดยรุ่นอุตสาหกรรมสามารถตั้งความร้อนสูงสุด 250 องศาเซลเซียส