ซีลไม่สวย ซีลไม่ตรง ซีลขาด รอยซีลดำ เกิดจากสาเหตุอะไร?

เมื่อใช้งานเครื่องซีลสายพานไปนาน ๆ อาจทำให้แถบเทปล่อนทำความร้อนเสื่อมสภาพ เป็นขุย หรือขาดได้ ทำให้ซีลไม่สวย ซีลไม่ตรง หรือเกิดรอยซีลดำได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีก เช่น ชุดบล็อกไม่ได้ระนาบ ลูกกลิ้งยางเบี้ยว แก้ไขได้ง่ายเพียงเปลี่ยนใหม่ ปรับตำแหน่งชิ้นส่วนให้พอดี ส่งซ่อม รวมถึงศึกษาการใช้งานที่ถูกต้อง