ตัวเครื่องมีรับประกันหรือไม่?

รับประกันสินค้า 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง และความเสียหายที่เกิดการจากใช้งาน