ตู้อบลมร้อน ใช้อะไร ในการควบคุมอุณหภูมิ ?

– อุณหภูมิจะถูกควบคุมผ่าน monitor computer โดยที่ heater  เป็นตัวกำเนิดความร้อน ในขณะที่เครื่องทำงานตัว temperature sensor  จะคอยวัดผลและส่งค่ากลับไปที่ monitor computer เพื่อสั่งงาน heater อีกที ดังนั้น การควบคุมอุณหภูมิจะเกิดจากการทำงานประสานกันของ อุปกรณ์