ถุงเก็บความเย็น กันน้ำ ใส่น้ำแข็ง และเจลเย็นลงถุงได้ไหม?

ถุงเก็บความเย็นทุกรุ่น กันน้ำ ใส่น้ำแข็งเทียม และเจลเย็นลงถุง “ได้”