ถุงแก้วซีลได้หรือไม่ ?

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับถุงแก้วได้