รับประกันนานเท่าไหร่ (มีอะไหล่ให้เปลี่ยนไหม) ?

– รุ่น HS ประกัน 1 เดือน
– เครื่องซีลถุงรุ่นเท้าเหยียบ รับประกันสูงสุด 6 เดือน
– เครื่องซีลถุงรุ่นสายพาน รับประกันสูงสุด 1 ปี