สกรีนข้อความหรือโลโก้ ลงบนถุงเก็บความเย็นได้ไหม?

ถุงเก็บความเย็น “แบบบาง” สามารถสกรีนข้อความและโลโก้ลงถุง ได้