สามารถบดอย่างอื่นโดยใช้เครื่องบดเนื้อได้ไหม ?

เครื่องบดเนื้อสามารถใช้ทำสิ่งต่างๆ ได้หลากหลาย ใช้บดเนื้อ ผัก หรือแม้แต่ผลไม้ แต่ไม่ควรบดวัตถุดิบที่มีเส้นใยมากเกินไป