สามารถปั๊มวันที่ได้หรือไม่ หากได้สามารถปั๊มได้กี่บรรทัด ?

–  AS01- 02 สามารถพิมพ์วันที่ ผลิต/หมดอายุ ลงบนถุงได้ สะดวกมากๆ ต่อการใช้งาน 1 บรรทัด