อบสินค้าที่อุณหภูมิเท่าไร และใช้เวลานานไหม ?

– การอบกล้วยทั้งลูกใช้เวลาประมาณ 10-12 ชม. อุณหภูมิประมาณ 70°C
– การอบกล้วยครึ่งลูกใช้เวลาประมาณ 6 ชม. อุณหภูมิประมาณ 50-60°C
*** เวลาและอุณหภูมิสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้ผลผลิตสุกประมาณไหน

– การอบหมูใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. อุณหภูมิประมาณ 70°C
– การอบไก่ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. อุณหภูมิประมาณ 70°C
– การอบมะม่วงใช้เวลาประมาณ 10-12 ชม. อุณหภูมิประมาณ 40°C