ฮีทเตอร์แต่ละรุ่นมีกี่แท่ง ?

– OVE11, OVE22, OVE33 มี heater 8 แท่ง / ชั้น
– OVE12, OVE24, OVE36 มี heater 12 แท่ง / ชั้น
– Convection oven มี Heater ใหญ่อยู่กลางเครื่อง 1 ตัว