เครื่องซีลปิดปากถุง และเครื่องซีลสุญญากาศต่างกันอย่างไร ?

– เครื่องซีลปิดปากถุง มีหลักการทำงาน คือ ใช้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านแถบซีลเพื่อทำให้เกิดความร้อน และส่งผ่านถึงถุง โดยมีแถบเทฟลอนควบคุมความร้อนไม่ให้สูงเกินไป และทำให้เกิดรอยซีลเพื่อปิดผนึกปากถุงบรรจุภัณฑ์
– เครื่องซีลสุญญากาศ มีหลักการทำงาน คือ ดูดอากาศออก และการปิดผนึกปากถุงในขบวนการ