เครื่องซีลสายพานมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร?

เครื่องซีลสายพาน มี 2 ประเภท คือ แนวตั้ง และ แนวนอน ต่างกันที่แนวซีล เครื่องซีลสายพานแบบแนวตั้งสามารถใช้กับสินค้าทุกประเภท คอนโทรลง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับสินค้าประเภทน้ำและซอส ส่วนเครื่องซีลสายพานแบบแนวนอนจะเหมาะกับสินค้าที่เป็นของแห้งได้ทุกชนิด

  • เครื่องซีลแนวตั้ง เหมาะกับวัตถุดิบที่มีน้ำ ไม่สามารถเอียงถุงซีลได้
  • เครื่องซีลแนวนอน เหมาะกับวัตถุดิบแห้ง น้ำหนักเบา