เครื่องซีลสายพานใช้กับอาหารที่เป็น ซอส น้ำ หรือผง ได้ไหม?

ใช้ได้ แต่ถ้าเป็นเป็นอาหารที่มีน้ำเยอะ ๆ ควรเลือกซื้อเครื่องซีลที่เป็นแนวตั้ง ระหว่างการใช้ระวังอย่าให้ ซอส/น้ำ เข้าเครื่อง และทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน