เครื่องซีลสายพานใช้งานต่อเนื่องได้นานแค่ไหน?

ใช้งานต่อเนื่องได้มากถึง 3 – 4 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาให้พักเครื่อง 15 – 30 นาที แล้วค่อยซีลต่อ