เครื่องซีลสูญญากาศเก็บอาหารได้กี่วัน?

พื้นที่เก็บรักษา อาหาร อุณหภูมิ

การเก็บรักษา

ตามปกติ

การเก็บรักษา

แบบสูญญากาศ

ตู้เย็น เนื้อสัตว์ 5±3°C

2~3 วัน 8~9 วัน
ปลา/อาหารทะเล 1~3 วัน 4~5 วัน
เนื้อสัตว์ปรุงสุก 4~6 วัน 10~14 วัน
ผัก 3~5 วัน 7~10 วัน
ผลไม้ 5~7 วัน 14~20 วัน
ไข่ 10~15 วัน 30~50 วัน
ช่องแช่แข็ง เนื้อสัตว์ -16~-20°C 3~5 เดือน > 1 ปี
ปลา
อาหารทะเล
อุณหภูมิห้อง ขนมปัง 25±2°C 1~2 วัน 6~8 วัน
บิสกิต 3~5 เดือน > 1 ปี
แป้ง/ข้าวสาร
เมล็ดถั่ว/ธัญพืช