เครื่องซีลสูญญากาศ ดีไหม? เครื่องซีลสูญญากาศ ดียังไง?

เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้ สินค้าหลาย ๆ ประเภทหันมานิยมใช้ การซีลสูญญากาศ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการตอบโจทย์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

  1. ดีต่อการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ เพราะช่วยคงความสด คุณภาพและคุณประโยชน์ของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาวัตถุดิบได้นานขึ้นสูงถึง 5 เท่า!
  3. ภายในบรรจุภัณฑ์จะไร้ออกซิเจน เมื่อบรรจุภัณฑ์ถูกทำการสูญญากาศแล้ว อันเป็นหนึ่งในปัจจัยการเน่าเสียของอาหาร และเป็นสาเหตุการเจริญเติบโตของมอดแมลง
  4. ป้องกันสาเหตุมอดและแมลงทำลายเมล็ดข้าว เมล็ดธัญพืช หรือทำให้สินค้าเสียหาย
  5. ช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นหืน ที่พบบ่อยเมื่อสินค้าถูกเก็บไว้นาน
  6. ป้องกันสินค้าเกิดความชื้น สาเหตุที่ก่อให้เกิดการขึ้นรา
  7. มดปัญหาการขนส่งระยะไกล เพราะการซีลสูญญากาศจะช่วยคงคุณภาพ ยืดอายุวัตถุดิบ และป้องกันการรั่วซึมได้อย่างยอดเยี่ยม
  8. ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ เพราะสินค้าจะแลดูสดใหม่ และถูกบรรจุสูญญากาศมาอย่างเป็นระเบียบ