เครื่องตีแป้งสามารถตีแป้งอย่างเดียวได้หรือไม่ ?

ได้ แต่กำลังมอเตอร์จะไม่เทียบเท่าเครื่องนวดแป้ง (DK) โดยเฉพาะ และไม่แนะนำให้ตีแป้งเกิน 1/2 ของปริมาตรความจุในแต่ละรุ่น