เครื่องบดหมูสามารถบดกระดูกอ่อนได้ไหม ?

สามารถบดได้ เครื่องบดหมูสามารถบดกระดูกที่มีความนิ่ม หรือ กระดูกอ่อนได้ เช่น กระดูกเป็ด, ไก่ หรือสัตว์เล็กๆ