เงื่อนไขการรับประกัน และการเคลมสินค้า

สินค้าของ SGE มีประกันทุกชิ้น สูงสุด 1 ปี การรับประกัน ไม่ครอบคลุมวัสดุสิ้นเปลือง และ ความเสียหายที่เกิดการจากใช้งาน กรณีสินค้าไม่ใช้งานไม่ได้ หรือไม่ปกติ สามารถเคลมสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

– สินค้าถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ

– มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดกับการใช้งานปกติหรือเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้

– สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

– ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

– สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น

– ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

– สินค้าเสียหายอันเกิดจากการละเลยไม่ทำความสะอาดหลังการใช้งาน

ในส่วนของการเคลมสินค้า และการบริการหลังการขาย ทางเรามีทีมงานรองรับลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ Line: @sgefix หรือ โทร. 098-947-9791″