เตาอบ Convection อุณหภูมิเสถียรหรือไม่ ?

ตาอบ Convection ของ SGE ควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างเสถียร อาจมีการแกว่งอุณหภูมิอยู่ที่ ±5°C