เตาอบ Convection ใช้กับไฟบ้านได้ไหม ?

เตาอบ Convection ของ SGE มีหลายรุ่นที่สามารถใช้ร่วมกับไฟบ้านได้ ยกเว้นบางรุ่นในขนาดอุตสาหกรรม โดยสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จาก กระแสไฟฟ้า (Voltage) ที่ระบุไว้ในแต่ละรุ่น ดังนี้ 

  • รุ่นที่ระบุว่าใช้ไฟ 220-240V สามารถใช้กับไฟบ้านได้
  • รุ่นที่ระบุว่าใช้ไฟ 380V ไม่สามารถใช้กับไฟบ้านได้ (ใช้กับไฟโรงงานได้)