เผาเตาคืออะไร เผายังไง ?

– การเผาเตาคือการใช้ความร้อนละลายสารเคมีที่เคลือบอยู่ในห้องอบ เพื่อให้กลิ่นและสารตกค้างออกให้หมด
– ขั้นตอนวิธีการเผาเตา ตั้งเตาให้อยู่ในสถานที่โล่งถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดความร้อนให้สูงสุด 350-400° ประมาณ 30-60 นาที รอจนควันหมดจากเครื่อง แล้วจึงพักเตาให้เย็นสนิท เตาอบก็พร้อมเริ่มใช้งานได้เลย แต่หากยังมีกลิ่นให้ทำซ้ำ 2-3 รอบ (ทาง SGE ของเรามีบริการเผาเตาก่อนส่งมอบ เพียงแค่แจ้งทางเรามา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้า)