ขนาดตัวเครื่องปั่นพริกแกง

ขนาดของเครื่องปั่นพริกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นตัวกำหนดปริมาณของวัตถุดิบในการปั่นแต่ละครั้ง ให้พิจารณาว่าพริก กระเทียม ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบของเรามีปริมาณมากน้อยแค่ไหน แล้วเลือกขนาดให้สอดคล้องกับการใช้งาน