เครื่องหั่นผัก มีกี่แบบ ต่างกันตรงไหน?

เครื่องหั่นผัก SGE มี 4 แบบให้เลือก มีฟังก์ชันและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • เครื่องสไลด์ผัก เลือกใช้ได้ทั้งโหมดอัตโนมัติและสไลด์มือ หั่นผักผลไม้เป็นชิ้นบาง ๆ สะดวก ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงจากมีดบาด เหมาะสำหรับครัวเรือน ร้านอาหาร และธุรกิจ SME
  • เครื่องหั่นผักแบบแท่ง ระบบอัตโนมัติ ใช้หั่นวัตถุดิบให้เป็นแท่ง ๆ โดยเฉพาะ ขนาดเท่ากันทุกชิ้น เหมาะกับการใช้ในบ้าน หรือธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้
  • เครื่องหั่นผักแบบเต๋า ระบบอัตโนมัติ ใช้หั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกด้าน นิยมใช้เพื่อผลิตจำนวนมาก ๆ รองรับวัตถุดิบหลากหลาย เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ SME
  • เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์ ระบบอัตโนมัติ รองรับการหั่น ซอย และสไลด์ผัก สวยเท่ากันทุกชิ้น เปลี่ยนหัวสไลด์ได้ตามการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ธุรกิจ SME และร้านอาหาร