กำลังไฟที่เหมาะสม

เลือกกำลังไฟให้เหมาะกับปริมาณและเนื้อวัตถุดิบ หากต้องการปั่นแค่ผักผลไม้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องที่มีกำลังไฟสูงมาก แต่ถ้าต้องปั่นเนื้อสัตว์บ่อย ๆ ก็ควรเลือกเครื่องที่มีกำลังไฟสูง เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ดี มอเตอร์ไม่ทำงานหนักเกินไป เครื่องใช้ได้นานขึ้น