ใบมีดไม่คม ใบมีดเสียหาย มีสำรองให้เปลี่ยนไหม?

เครื่องสไลด์ผักทุกรุ่นของ SGE หากใบมีดเกิดความเสียหาย สามารถเปลี่ยนใบมีดใหม่ได้ โดยสั่งซื้ออะไหล่ได้กับทางร้านค้าได้โดยตรง