รายละเอียดการส่งสินค้า

 • สินค้าจะถูกส่งต่อเมื่อลูกค้าได้ กรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน *พร้อมแนบไฟล์สลิปหลักฐานการชำระเงิน*
 • สินค้าจะถูกส่งภายใน 24 ชม. หลังจากที่เราได้รับรายละเอียดครบถ้วน
 • สินค้าถูกจัดส่งโดยขนส่งเอกชน  ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (แล้วแต่พื้นที่)
 • ลูกค้าสามารถขอ Tracking number เพื่อติดตามสถานนะการขนส่งได้ตามช่องทางดังนี้
  • Line : @sgethai
  • Call center : 086-199-8958
  • Facebook Page : https://www.facebook.com/sgethai2016/

โปรดกรอกรายละเอียดผู้รับสินค้า

  เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  • สินค้าเมื่อซื้อแล้ว บริษัทฯ ไม่รับคืน แต่ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ 

  • โดยบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากลูกค้าซื้อสินค้าและสินค้าถึงมือไม่เกิน 7 วันทำการ

  • ค่าจัดส่งสินค้าส่งกลับ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบบริการแก่ลูกค้า

  • สภาพสินค้าที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ต้อง”ไม่สมบูรณ์จากการผิดพลาดทางการผลิต(Manufacturing Process Failure)”เท่านั้น