ราคามะม่วงวันนี้

อัพเดตราคา ณ วันที่ 23 เมษายน 2024

ราคามะม่วงวันนี้

ราคามะม่วงย้อนหลัง 7 วัน

ข้อมูลนี้เป็นราคาที่อ้างอิงจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลอัพเดตทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น.
* ราคาผักผลไม้อัพเดตตามฤดูกาล

เช็คราคากลุ่มสินค้าอื่นๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามะม่วง มีดังนี้

ปัจจัยภายใน

  1. ต้นทุนการผลิต: ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด เช่า ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ไปจนถึงต้นทุนการเก็บเกี่ยว
  2. ปริมาณผลผลิต: ราคาปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด (ต้องการมาก ราคาสูง ต้องการน้อย ราคาตก)
  3. คุณภาพของผลไม้: มะม่วงต้องมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รสชาติดี ปริมาณเพียงพอตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปัจจัยภายนอก

  1. ความต้องการของตลาด: เศรษฐกิจดี ผู้บริโภคมีกำลังซื้อ ราคาสูงขึ้น โดยสายพันธุ์ที่ต้องการค้า-ส่งออก คือ น้ำดอกไม้, สีทอง, เขียวเสวย, โชคอนันต์, มหาชนก, ฟ้าลั่น, มันขายตึก, ทวายเดือน 9 และ R2E2 (สายพันธุ์จากออสเตรเลีย)
  2. สภาพอากาศ: สภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตก อากาศร้อนขึ้น ทำให้มะม่วงไม่ค่อยออกดอกตามช่วงเวลา ส่งผลต่อราคาตลาดเช่นกัน
  3. ต้นทุนการขนส่ง: การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่ง ทำให้ราคาขายปลีกในตลาดสูงขึ้นตามไปด้วย
  4. นโยบายและกฎหมาย: อุปสรรคเรื่องกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าแต่ละประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด ที่ผู้ผลิต-ส่งออก ต้องปฏิบัติตามให้ได้ และมีราคาที่สูงขึ้น

ความคิดเห็น (Comments)

Leave A Comment