ซีลได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ ?

– AS01- 02 มีระบบพัดลมระบายความร้อนสามารถซีลต่อเนื่องได้ 8 – 10 ชั่วโมง แต่แนะนำให้พัก 1 ชั่วโมงหลังการใช้งานไปแล้ว 4 ชั่วโมง เพื่อรักษาอายุการใช้งาน