สามารถเติมแก๊สอย่างอื่นแทนแก๊สไนโตรเจนได้ไหม?

ได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะแก๊สไนโตรเจนเป็นแก๊สที่ช่วยคงความกรอบและลดความเหม็นอาหารได้ดีที่สุด แต่หากลูกค้าต้องการเติมแก๊สอื่น เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ อาจต้องเปลี่ยนถังบรรจุแก๊สและชนิดเกจแรงดัน เพื่อให้เหมาะกับแก๊สนั้น ๆ