เครื่องสไลด์รับประกันกี่ปี ?

– เครื่องสไลด์จาก SGE รับประกันนาน 1 ปี