เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี และ รับประกัน 6 เดือน สำหรับเครื่อง hard serve รุ่นครัวเรือน