เตาอบมีพัดลมด้านในไหม ?

– เตาอบมี 2 ประเภท เตาอบทั่วไป (Deck Oven) และ เตาอบเทพ (Convection Oven)โดยเตาอบทั้ง 2 แบบมีการให้พลังงานความร้อนที่ต่างกัน เตาอบทั่วไปจะใช้ heater และ Gas เปํนพลังงาน แต่เตาเทพ ใช้ลมร้อนเป็นพลังงานดังนั้นเตาอบที่มีพัดลมด้านใน มีแค่ เตาอบเทพเท่านั้น