ขอบพระคุณคุณ คุณฑาจามน มาคปานเอี่ยม ส่งเห็ดนางรม มาให้ทางเราทดลองอบในอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่ที่ 60 องศา เวลาที่ใช้ในการอบประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผลลัพธ์ออกมาสวยงามมาก สีสันสวยเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้ซื้อและผู้ขายประทับใจการขายทั้งก่อนและหลังบริการ