ขอบพระคุณคุณ คุณวิชิต นำแมลงมาให้ทางเราทดลองอบในอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่ที่ 80 องศา เวลาที่ใช้ในการอบประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ผลลัพธ์ออกมาสวยงามมาก สีสันสวยเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้ซื้อและผู้ขายประทับใจการขายทั้งก่อนและหลังบริการ