ขอขอบพระคุณ คุณ เอิท บริษัท หลานกลมกิ๊ก จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่นำแคปหมูเข้ามาทดลองอบไล่น้ำมันเครื่อง GE- Black ของเรา ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของอาหารที่ร้านอาหารของคุณเอิท เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยทาง SGE มีบริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย