ขอบพระคุณร้านถั่วทอดลอนศิลป 200ปี  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งทำขนมถั่วทอดนี้เป็นงานอดิเรกเสริมรายได้ ในยามที่ว่างเว้นจากงานหลักของร้านลอนศิลป ถั่วทอดของร้านลอนศิลปเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด เป็นของฝากกันอยู่เป็นประจำ SGE รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ร้านถั่วทอดให้เราเป็นส่วนหนึ่ง สามารถติดตามร้านถั่วทอดได้ ทางเว็ปไซต์ http://www.launsin200.com/