พาไปดู!! เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่กำลังมาแรง

1.โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่

โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่-1

มีการประมาณการว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 86, 648 ล้านบาทโดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืชซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่วเห็ดและสาหร่ายรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่วตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์มีมูลค่าประมาณ 6, 321 ล้านบาทและยังคาดการณ์ว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 จะมีมูลค่าประมาณ 88, 731 ล้านบาทหรือมีอัตราการขยายตัว 2. 4% เมื่อเทียบจากปี 2561 โดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพ์ซจะมีมูลค่าประมาณ 6, 725 ล้านบาทและมีแนวโน้มขยายตัว 6. 4% ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์การเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงการรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ส่วนการเกิด“ เนื้อไร้เนื้อหรือ Plant Based Food” จะกลายเป็นเมกะเทรนด์ของอนาคตเนื่องจากเป็นโปรตีนที่ไม่สร้างมลพิษในขั้นตอนการผลิตทั้งยังดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นใจความสำคัญของการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่โรคต่าง ๆ เริ่มพัฒนาและต่อต้านการรักษาได้มากขึ้นเมื่อประกอบกับการคาดการณ์ถึงภาวะขาดแคลนเนื้อสัตว์อันเนื่องมาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ใช้มีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเนื้อที่ใช้วิธีการปลูกขึ้นมาจึงจะกลายเป็นอาหารหลักในไม่ช้า

2.ลดน้ำตาลเพิ่มความหวานที่ดีต่อสุขภาพ

สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล-หญ้าหวาน-อิริทริทอล-Erythritol-Healthplatz-res

เพราะกระแสรักสุขภาพของภาคประชาชนและการขึ้นภาษีน้ำตาลของภาครัฐเริ่มส่งผลอย่างเห็นได้ชัดทั้งตลาดอาหารและตลาดเครื่องดื่มที่มีรสหวานเลยต้องลดการใช้น้ำตาลให้มีปริมาณที่น้อยลงมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพื่อตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและควบคุมต้นทุนการผลิตไปพร้อม ๆ กันรวมไปถึงการมุ่งผลิตสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อซึ่งเปิดตลาดสินค้ากลุ่มที่มีรสชาติไม่หวานก่อนแบรนด์อื่นในขณะเดียวกันก็ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างความหวานที่ดีต่อสุขภาพเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความหวานเพื่อความรื่นรมย์ในการทานอาหารอยู่เช่นการเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาลเพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิมซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิมอาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40%

3.อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ

อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ

เป็นเทรนด์อาหารที่เกิดขึ้นมาหลายปีและจะยังคงอยู่ตามกระแสรักสุขภาพที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้โดยคำนึงถึงปัจจัย 5 ประการคือมีปริมาณน้ำตาลน้อยไขมันอิ่มตัวต่ำไขมันรวมต่ำมีใยอาหารและมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอโดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 10, 551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial อายุ 18-34 ปีที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหารรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและกลุ่ม Baby Boomers ที่มีอายุ 51-69 ปีซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนโภชนาการให้เหมาะกับวัย

4.อาหารสำหรับผู้สูงอายุและโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประชากรโลกทำให้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก 900 ล้านคนในปี 2015 เป็น 2, 000 ล้านคนในปี 2050 หรือจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 22 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดด้านประเทศไทยในปี 2565 ประมาณการว่าจะมีผู้สูงวัยอายุ 70 ปีมากถึง 4. 6 ล้านคนนำมาซึ่งความต้องการด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพวัยและโรคประจำตัวซึ่งจะต้องลดความหวานเค็มมันเสริมโปรตีนเสริมแคลเซียมและย่อยง่าย

5.วัตถุดิบและส่วนประสมจากท้องถิ่น

04-น้ำพรึกตาแดงปรุงรสด้วยผักสะทอนแนมปลายอนย่าง
สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือความแปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องมองหาวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีในเฉพาะบางพื้นที่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมโดยคุณค่าของความเป็นท้องถิ่นจะช่วยสร้างมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้นส้มบางสายพันธุ์ข้าวบางสายพันธ์กล้วยบางสายพันธ์หรือแม้แต่การเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและผลิตในเฉพาะบางพื้นที่ล้วนสร้างเรื่องราวและคุณค่าได้อย่างมหาศาล

6.เครื่องดื่มสีใสแต่งกลิ่นแต่งรสสดชื่น

เครื่องดื่มสีใส

เมื่อตลาดเครื่องดื่มเริ่มอิ่มตัวการสร้างสรรค์สินค้าใหม่จึงเป็นอีกทางออกที่สร้างมูลค่าได้อย่างน่าสนใจโดย Water Plus เครื่องดื่มสีใสแต่งกลิ่นแต่งรสและให้ความสดชื่นเกิดขึ้นมาเพื่อทำตลาดใหม่หลังจากที่ตลาดเดิมอย่างน้ำอัดลมกำลังถึงจุดอิ่มตัวจากกระแสรักสุขภาพซึ่งสีใสของ Water Plus จะให้ความรู้สึกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ใกล้เคียงกับน้ำเปล่าในขณะเดียวกันก็ให้รสชาติและความสดขึ้นจากการปรุงแต่งผ่านส่วนผสมโดยการแข่งขันของตลาดนี้กำลังคึกคักเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของแบรนด์บนชั้นวางเครื่องดื่มสีใสที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ ดื่มเพื่อสุขภาพ (บำรุงสมองเสริมการทำงานลำไส้และเพิ่มความงาม)

7.จากปัจจัยที่ผู้บริโภคเครื่องดื่มกำลังมองหาสินค้าที่มีน้ำตาลน้อย

เครื่องดื่มน้ําตาลน้อย

ไปจนถึงไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติอร่อยไปพร้อม ๆ กับเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงถูกคิดค้นขึ้นมากมายในยุคสมัยนี้โดยเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมคือการเพิ่มส่วนผสมเพื่อบำรุงสมองและการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยนอกจากนี้การเติมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกรวมไปถึงเส้นใยเพื่อช่วยการทำงานของระบบลำไส้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอันเนื่องมาจากปัญหาในการทานผักและผลไม้น้อยตามไลฟ์สไตล์ที่เร่งด่วนปิดท้ายกับการเติมส่วนผสมที่ช่วยเรื่องความสวยงามและซะลอวัยอย่างเช่นคอลลาเจนซึ่งค์วิตามินซีที่แพร่หลายอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน

8.น้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าว

ปัจจุบันถือเป็นยุคเฟื่องฟูของน้ำดื่มบรรจุขวดเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพโดยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ GDP และซันชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนพร้อมปัจจัยหนุนจากอากาศร้อนที่หวีความรุนแรงจากปรากฏการณ์ El Nino ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมากโดยมีน้ำมะพร้าวบรรจุขวดเป็นดาวรุ่งของวงการจากการแจ้งเกิดแบรนด์น้ำมะพร้าวมากมายในตลาดของช่วงที่ผ่านมาและยังคงจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากแนวโน้มของตลาดน้ำมะพร้าวทั่วโลกที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึง 26. 8% ในปี 2563 

9.การแปรรูปแมลงแมลงเป็นอาหารโปรตีนสูง

การแปรรูปแมลงแมลงเป็นอาหารโปรตีนสูง

ที่สามารถบริโภคทดแทนเนื้อสัตว์ได้โดยแป้งที่ได้จากการทำแมลงให้เป็นผง 100 กรัมจะให้โปรตีนได้สูงถึง 50% ในขณะที่เนื้อสัตว์อื่น ๆ จะให้โปรตีนที่ 30% เท่านั้นที่สำคัญแมลงนั้นใช้วัตถุดิบและสร้างมลพิษให้โลกน้อยมากโดยการเพาะเลี้ยงแมลงจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกทั้งแมลงยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารที่ไร้กลูเตนเหมาะสำหรับคนแพ้กลูเตนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันธุรกิจแมลงที่รับประทานได้ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ (12, 000 ล้านบาท) โดยเอเซียเป็นตลาดหลักในการบริโภคและส่งออกมีสัดส่วนประมาณ 40% ของโลกซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแมลงเติบโตปีละประมาณ 20% และประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลกมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป